Hem Om oss Tjänster Erbjudande Samarbetspartners Bildgalleri Policy Kontakt
All-bilservice.se
Göksholmsbacken 13 C. 124 74 Bandhagen-Stockholm. mob. 070 443 7767. Tel/fx.08-647 46 60 © Copyrigth All-bilservice Hagsätra 2016.  All Rights Reserved
All-bilservice i samarbetet med MECA

Policy

Kvalitetspolicy

Allbilservice i samarbetet med MECA Car service skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att: •Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva. •Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar. •Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar. •Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. •Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.

Miljöpolicy

Allbilservice skall varaktigt ta ansvar för hela verksamhetens påverkan på miljön genom att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten. Detta skall uppnås genom att: •Vi i vårt dagliga arbete strävar efter ständiga förbättringar och som ett minimum uppfyller de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. •Vi i vår egen verkstad så fort som det är möjligt erbjuder kunden begagnade originaldelar som alternativ till nya. •Vi demonterar och förädlar begagnade originaldelar på ett sådant sätt att våra kunder uppfattar begagnade originaldelar som ett bättre alternativ än nya delar. •Vi minimerar vår energiförbrukning. •Vi ser till att vår personal är delaktiga i miljöarbetet och har nödvändig kunskap om de krav som ställs och om de miljömål vi arbetar efter.

INCERT Certifierierad företag

INCERT bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen.
Öppet vardagar: Kl. 07:00- 17:00 Lördag - Söndag: Stängd Lunch stäng: Kl. 12:00- 13:00
Tel/Fax. 08 647 4660                                                   
mob. 070 443 7767
Policy
Site Navigation
All-bilservice.se
Göksholmsbacken 13 C. 124 74 Bandhagen-Stockholm. mob. 070 443 7767. Tel/fx.08-647 46 60

Policy

Kvalitetspolicy

Allbilservice i samarbetet med MECA Car service skall alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar på köpt vara eller tjänst. Vi uppfyller självklart gällande regler för såväl konsument som näringsidkare. Detta skall uppnås genom att: •Vi skall förvissa oss om att vi förstått kundens önskemål och att vi därefter med vår fackmannakunskap rekommenderar kunden den mest kostnadseffektiva lösningen – även om det uppenbarligen är en sämre affär för oss själva. •Vi skall alltid följa gällande lagar och förordningar, lämnade garantier, MRF garantier och rekommendationer och som en sista åtgärd följa ARN’s anvisningar. •Vi skall löpande göra kundnöjdhetsundersökningar och i enlighet med resultatet av dessa vidta förbättringar. •Vi skall säkerställa, genom löpande kompetensutveckling, att vår personal har tillräcklig kunskap för uppdraget. •Om kunden ändå inte blir nöjd skall vi, inom ramen för vad som är rimligt, genom goodwill gottgöra kunden på bästa sätt.

Miljöpolicy

Allbilservice skall varaktigt ta ansvar för hela verksamhetens påverkan på miljön genom att, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, förebygga och minimera förorening av mark, luft och vatten. Detta skall uppnås genom att: •Vi i vårt dagliga arbete strävar efter ständiga förbättringar och som ett minimum uppfyller de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. •Vi i vår egen verkstad så fort som det är möjligt erbjuder kunden begagnade originaldelar som alternativ till nya. •Vi demonterar och förädlar begagnade originaldelar på ett sådant sätt att våra kunder uppfattar begagnade originaldelar som ett bättre alternativ än nya delar. •Vi minimerar vår energiförbrukning. •Vi ser till att vår personal är delaktiga i miljöarbetet och har nödvändig kunskap om de krav som ställs och om de miljömål vi arbetar efter.

INCERT Certifierierad

företag

INCERT bedriver verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen.
Tel/Fax. 08 647 4660
All-bilservice i samarbetet med MECA
Öppet vardagar: Kl. 07:00- 17:00 Lördag - Söndag: Stängd Lunch stäng: Kl. 12:00- 13:00
- mob. 070 443 7767